Poskytnuté rozhovory - výber

Mojim záujmom je hľadanie pravdy

on . Posted in Rozhovory

The VisionNa hlave nezaprie šediny, no tie ne- predstavujú stratu vitality, práve na- opak, sú znakom aktívneho človeka, ktorý pochopil, že život znamená viac, ako mať na ruke drahé hodinky. O výnimočnej charizme Jozefa Banáša sa presvedčili na osobných stretnutiach s čitateľmi tisíce fanúšikov jeho literatúry. Tá je úprimná svieža, civil- ná a bez pátosu. Tvrdí, že recept na úspech je čertovsky jednoduchý a najhodnotnejšiu literárnu cenu mu dal bezdomovec.

Jozef, v knihách sa venujete politike, mystike, reáliám a sú vždy okorenené aj vtipom. Máte svoje oblasti záujmu, alebo si nechávate našepkať príbehy inšpiráciou?

Jednotiacim prvkom všetkých mojich kníh je téma vzťahu mocných a bez- mocných. Keďže politika a cirkev sú dve ľudské aktivity, v ktorých je tento vzťah najmarkantnejší, venujem sa pri- márne týmto oblastiam. Vďaka osobnej skúsenosti som zistil, že politici sú nenapraviteľní a politika nie je pre sluš- ných ľudí. V popisovaní politiky vidím čoraz menší zmysel, a tak ostanem rad- šej pri téme náboženstvá a ľudia v nich. Kľúčový obrat, ktorý sa dá označiť dokonca dátumom bol jún 2006, kedy som definitívne skončil v politike a za- čal prostredníctvo písania hľadať seba samého. Mojou oblasťou záujmu je hľadať pravdu a tá je práve v náboženstvách potláčaná. Čo je najtragickejšie, mocní v hierarchických štruktúrach náboženstiev sa skrývajú za vznešené ideály ich zakladateľov, zneužívajú ich, pričom sa pokrytecky tvária, že ich na- pĺňajú.

Mnohí si Vás spájajú s politikou, no dnes ste úspešným spisovateľom. V oboch prípadoch je to o komuniká- cii s davom a istom formovaní spoločnosti. V ktorej úlohe sa cítite lepšie a prečo?

Bez akéhokoľvek zaváhania odpovedám - v roli spisovateľa. Písanie chápem predovšetkým ako prácu na sebe, na svojom vlastnom zveľaďovaní a zjemňovaní. Ľudia, najmä muži, vo svojom brutálnom materializme zhrubli, zatvrdli, strácajú cit a dušu. Vracať sebe a okoliu tieto základné postuláty ľudskej existencie je v politike nemožné, pretože politika je o materiálnych a nie duchovných hodnotách. Nemám ambíciu formovať spoločnosť, ale mám ambíciu formovať seba a písanie mi v tom výrazne pomáha.

Pokračovanie nájdete v magazíne The Vision - na stránke 14
(PDF sa otvorí v novom okne)

The Vision

Copyright © 2012 Jozef Banáš   |   Tvorba-webov.sk