Banášov román by mal byť povinným čítaním

on . Posted in Zaujímavosti

Osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika by mala byť pre každého dobrého a roduverného Slováka ikonou. Nezveličujem.
Ale ako sa hovorí: medzi svojich prišiel a svoji ho neprijali...

Pamätám sa na čas mojej mladosti pred maturitou, keď sme nadšení a nadšené stúpali v máji r.1968 na kopec zvaný Bradlo, posypaný ľuďmi ako koláč makom, keď sme sa tam všetci zišli, všetci zo Slovenska, keď tam recitoval Mor ho! pán Viliam Záborský, a hneď vedĺa neho sa túlila útla elegantná pani v čiernom klobúku a s nesmiernou noblesou vnímala tie neopakovateľné oslavy nášho a jej Milanka. Talianska barónka Giuliana Benzoni...Vtedy aj ON bol medzi nami všetkými, tam hore na Bradle...

Keď som prišla na jeseň v r. 1969 do Bratislavy študovať na Filozofickú fakultu, na Štefánikovej ulici bola na budove domu na rohu skromná, no vznešená busta nášho generála...neporovnateľná s obrovskou neprimeranou sochou pred modernou Euroveou v Bratislave dnes. Ale len do januára 1970. Potom prišli komunistické čistky a špinavého buržuja Štefánika bolo treba odstrániť a nikomu ho nepripomínať...

Veď to bol on, ktorý chcel boľševikov ututlať ešte v zárodku v Rusku, aby nepáchali svoje zverstvá a nešírili hanebnú filozofiu aj v rodiacej sa novej Česko-slovenskej republike. Preto sa aj tak veľmi ponáhľal domov, do novej vlasti, aby zabránil najhoršiemu...Nestihol...

Po dlhých rokoch sa jeho busta vrátila na roh ulice, ktorá v Bratislave nesie jeho meno. A zostáva tam, ako pevná istota, ako naša národná ikona,skromný, pevný ako skala, rozhodný a dôsledný vo svojich činoch.
Veľká mu vďaka, že dnes sme, že máme našu republiku, náš štát, ktorý sa síce kymáca na vlnách, ale netopí sa...

Kniha Jozefa Banáša je dielom , reálnym dielom o jeho živote a o dejinných udalostiach tej doby. Brilantne zvládnutá téma, na ktorú sa bolo treba veľmi dobre pripraviť, veľa pochopiť a... precítiť.
Keďže ma osud zavial do Milanovej druhej domoviny, do Francúzska, do Paríža, kde žijem už 23 rokov, ale aj do francúzskej Polynézie na
Tahiti, aj do Chamonix, odkiaľ 6x podnikol výstup na Mont Blanc a keďže bývam 3km od Meudonu, kde Milan začínal svoje najťažšie roky mladosti v cudzine, viem odobriť autenticitu spisovateľovho pera. Kniha prináša celistvý pohľad na Štefánikov život,so všetkým, čo v tom čase obnášal,dejinné udalosti sú opísané s takou pravdivosťou,že človek má niekedy pocit, že sa sám ocitá vo víre dejín, prežíva radosť, bolesti a útrapy slovenských a českých legionárov v preťažkých podmienkach sibírskej zimy.A cíti sám na sebe, aký bolestný bol Štefánikov život vo víre 1. svetovej vojny a v krátkom období po nej.
Bez zveličovania môžem povedať,že aj keď dobre poznám zrod nášho 1. Čs.štátu, kniha Jozefa Banáša prináša kolorovaný obraz jeho veľmi
ťažkého vzniku.

Ak niekto naozaj miloval svoj malý, ale jedinečný národ pod Tatrami, tak to bol náš Generál. Zaslúžil si tú veľkú námahu aby jeho osud bol dobre a s láskou napísaný. Jozef Banáš sa s odvahou, vervou, a bez prikrášľovania ujal tejto témy. Kniha je pravdivým dokumentom o našom národnom hrdinovi, ktorého 100 ročné výročie smrti si budeme na budúci rok pripomínať. Mala by byť povinným čítaním pre všetkých, ktorým je
naša domovina drahá a nosia ju všade vo svete so sebou v srdci...A chcú pre ňu aj niečo urobiť...Počnúc tými, ktorú našu republiku riadia a končiac všetkými, ktorým na blahu a prosperite Slovenska úprimne záleží.

Mgr. Mária Kvetanová-LAUR, Paríž, Meudon, Bratislava

 

Copyright © 2012 Jozef Banáš   |   Tvorba-webov.sk