Skutočne nebojujem proti korupcii?

on . Posted in Zaujímavosti

Dostal som na jednej z mojich nedávnych besied otázku – prečo nedemonštrujem a neprotestujem proti korupcii.

Pozoruhodné je - keď som sa na mojich besedách pokúšal ľuďom vysvetliť, že ako niekdajší poslanec som v živote korunu úplatku nevzal ani nedal, zvyčajne nechápavo krátili hlavami a boli takí, ktorí sa dokonca úprimne spýtali – načo si potom do politiky šiel...

 

Samozrejme som proti korupcii.  

Korupcia je zlo rovnako ako lož.
Lož je nedostatok svetla. Pravda je svetlo. Tmu neodstránime tak, že budeme proti nej bojovať, pretože ju tým len posilníme. Všetko, proti čomu bojujeme, posilňujeme.  

Tmu odstránime tak, keď ju nahradíme svetlom. Nad zlom sa nedá zvíťaziť tak, že ho porazíme. Víťazstvo jedného je zároveň porážkou druhého a porazený nebude robiť iné len premýšľať nad pomstou. Porážka je potupa a poníženie, porážka je semienko nového boja, eskalácia napätia. Tak to doposiaľ v histórii vždy bolo.

Môj román Kód 7 je o víťazstve dobra nad zlom jediným možným spôsobom: Presvedčiť sily zla o tom, že konajú nesprávne. Ukázať im cestu, získať ich na stranu dobra, posilniť to dobré v nich a oslabiť to zlé.

Zmysel má posilňovať spoločenskú atmosféru v ktorej budú podvod, lož, pretvárka, korupcia neakceptovateľné, odsúdeniahodné a nie dodatočne bojovať proti zlu, ktoré sme svojim postojom umožnili. Na to, aby takáto atmosféra vládla, však musíme byť slobodní a zodpovední. Slobodní a zodpovední sme vtedy ak dodržiavame pravidlá aj tam, kde nás nevidia.

Koľkí z nás sú slobodní a zodpovední?
Hoď po ňom kameňom kto si bez viny.

Koľkí z nás majú právo bojovať proti zlu korupcie?
Som ja natoľko slobodný a zodpovedný, že mám právo ukazovať prstom na iného? Základný zákon  nášho jestvovania je zákon rovnováhy. Zlo a dobro sú neoddeliteľnou súčasťou jedného celku a musia byť v rovnováhe, aby systém fungoval. Zlo sa z celku odstrániť nedá, ale každý z nás dostal dar slobodnej voľby – možnosť postaviť sa na stranu dobra, alebo zla. Z toho logicky vyplýva, že každý, kto posilňuje dobro, oslabuje zlo, bojuje proti nemu.

Toto je môj boj proti korupcii.
Takže odpoveď na otázku prečo proti nej – údajne - nebojujem je prostá:

Mojou spisovateľskou úlohou nie je bojovať proti lži a nenávisti, ale osláviť pravdu a lásku. Kto má uši nech počuje...

Jozef Banáš


Copyright © 2012 Jozef Banáš   |   Tvorba-webov.sk