Delia sa, aby si nezávideli

on . Posted in Zaujímavosti

Recenzia románu Kód  7 - Koniec  zla
Autorka Viera Lukáčová

Dielo Jozefa Banáša  Kód 7 má 397 strán .  Okrem Predslovu  a Epilógu sa jeho dej rozvíja v 48 kapitolách. Knihu venuje jeho výsosti kráľovi Bhutánu Džigme Khesarovi Namgjalovi Wangčhugovi a kráľovnej Džetsun Pema. 

V Predslove sa autor netají obdivom  k budhistickej krajine a ľudu, k  jeho životným postojom . „Rozdielnosť medzi naším a ich životným postojom vyjadruje príslovie“ :  „Podeľ sa o to, čo máš. Budeš šťastný a s tebou celý svet.“„Delia sa, aby si nezávideli,“ píše autor.

Boj dobra so zlom je základný rozprávkový motív. Nesie všetky znaky rozprávky, ktoré každý čitateľ pozná. Autor sa totiž vyjadril v istej súvislosti o svojom diele a jeho žánre ako o rozprávke pre dospelých. V podtitule diela: Koniec zla,  podčiarkuje jeho rozprávkovosť.

Čitateľ verí autorovmu zápasu  o šťastie človeka a krásu v živote .Verí, kým číta Kód 7. Realita je iná. Zápas  však účinne prenáša na čitateľa. Je to hlbinný pohľad na hladinu rozbúreného sveta a jeho zrkadlový odraz. 

V boji o Bhután sa stretajú sily dobra a zla. Je to symbolický boj „medzi rozumom, ktorý patrí človeku a srdcom, ktoré patrí Bohu“. Sily zla prehrajú napriek prevahe zbraní. Jestvujú totiž energie ovplyvňujúce našu Zem. Vedú nekompromisne do času a priestoru dobra.

V diele autor vyjadruje vieru, že Bhután, krajina medzi Čínou a Indiou prežije, lebo hoci je malá, je silná  vo viere v človeka, prírodu a jej zákony.  Svoju predstavu o „rozprávke pre dospelých“  dopĺňa hneď po Predslove   P r o r o c t v o  K o m p e n d i a:   

„Nastane bod zlomu na ceste od smrti k životu, od ilúzie k skutočnosti, od ľudského k božskému, skončí sa teológia a všetky náboženstvá budú  JEDNO...“ „Barbari budú sa usilovať získať Kompendium, ukryté v Čiernych horách východného kráľovstva“.

Čitateľ po prečítaní  Kód 7 ho už nenazve len rozprávkou pre dospelých, ale románovou  rozprávkou  alebo rozprávkovým  románom. Nič mu do románu nechýba. Fantaskno, scifi príbehy,  dramatický vývoj nerozprávkových postáv  - a na hrane neuveriteľnosti  - prerod sveta.  Rozprávka, scifi, realita  - napadne čitateľa .

Dva svety stoja proti sebe: Global Power, administratívne a komunikačné centrum celosvetovej organizácie a Bhután . Jeho kráľ, mnísi, lámovia, Čoden,  ale aj Slováci:  Jozef Malý, Kumari, Tomáš /Kado zasvätené meno/, prejde  ako bývalý úradník v službách Vatikánu /z Kódu 9/, na stranu Bhutánu  - a -  Michal Kráľ. Poslední dvaja tvoria  hlavné postavy či akčných  hrdinov celého diela. 

V deji sa stretneme nielen so slovenskými postavami, ale aj s ich krajinou a  kysuckou  Ladonhorou, ktorá svojou výškou 999 metrov nás uvádza do rozprávkových čísel, ktorými dielo oplýva v súvislosti s výpočtami mimozemských energií. Michal Kráľ s Tomášom sa spoja v úlohe docieliť zbratanie znepriatelených armád. Mysteriózne situácie v podzemí bhutánskeho kláštora, v päťkilometrových hĺbkach. Odohráva sa tu smrť oboch hrdinov, aby po ich zmŕtvychvstaní  sa uvoľnila potrebná energia. 

Únos bohyne Kumari, jej oslobodenie, ale aj dramatický prechod  jedného z predstaviteľov Global Poweru  Anderssona,   tvoria dobrodružno -  psychologický zápas,  prechádzajúci do mystického zápasu  o zjednotenie dvoch svetov. K rozchodu  s Global Power ho privedie láska z mladosti. Dal prednosť politike. Víťazí však cit k vnukovi.

 Jozef Banáš majstrovsky vykresľuje postavy v hraničných situáciách. Je tomu tak v Kráľovej rodine, keď prepukne ostrá výmena názorov medzi manželmi:  „Bojuješ proti imaginárnemu zlu, ktoré vyvoláva disharmóniu a chaos... a chaos v tvojej duši... boj proti zlu je len boj, čo rozosieva zlo. Mŕtvym je jedno, či ich zabíjaš v mene dobra alebo zla...“  vypočuje si od manželky Mariky.

 Odchod do ticha a harmónie Kysúc  je predohrou pred odchodom do Bhutánu po dohovore s bohyňou Kumari. Tam ho čaká  Puran, pracovník kráľovského protokolu. Odovzdá ho Kumari. Michal chce od nej vedieť, prečo  má pomôcť zachrániť Bhután. Dozvedá sa, že práve on je schopný transformovať energie z kozmu,  o čom sa čitateľ dozvedá z deja pred jeho odchodom do Bhutánu . 

Čitateľ s Kráľom prechádza bhutánskou krajinou. Začína chápať kolobeh večnosti, nepotrebuje zmysly, stačí mu duša. „...ak sa riadi hlasom srdca, všetky veci - či už dobré, alebo zlé - sa vyjasnia ....Šťastie je možno také prosté. Neprítomnosť strachu.“  Svoju misiu Michal završuje víťazne, lebo sa zbavil strachu. Stáva sa svedkom zbratania dvoch nepriateľských táborov sveta. 

Čitateľsky  fascinujúce je stretnutie  Kada-Tomáša a Michala s Divotvorcom v podzemí s pyramídami. Zasväcuje ich do úlohy prevtelenia.

Autenticky v sizyfovsky vypätých scénach, hoci v očakávaní dobrého konca, pôsobí mocne nielen tento akt, ale aj nádherné opisy oravskej a bhutánskej prírody, stretnutie hrdinu s ľuďmi, plné hrejivej lásky a súcitu, adekvátne zvládnutý svet generálov, napätia, ale aj obdivuhodnej diplomacie kráľa a jeho vedenia. Autor nás nenecháva na pochybách, že sú prejavom vysokej kultúry nielen Bhutánu, ale aj ázijských krajín. 

Jozef Banáš  prekvapuje v Kóde 7 zriedkavými  opismi presunov armád, s masovými  scénami zvítaní,  zbratania a dramatických situácií, o ktoré nie je v diele núdza.  Na nádvorí pri  rozhodujúcom meraní síl  Admirál z Global Poweru  ostane bez pohnutia, keď mu z rúk vypadne zbraň. Vtedy mních Čoden na kráľov pokyn vysvetlí situáciu: „Vaše mozgy pracujú naplno a vnímate všetko, čo sa tu odohráva. Nie ste však schopní nič vykonať, pretože sme vám negatívnymi frekvenciami odpojili mozgové centrá od nervovej sústavy“....Pokračuje:“Pozrite sa na svojho nepriateľa a obdarte ho myšlienkami lásky a odpustenia.“ Ešte i rozprávkové štyri krkavce sa rozleteli na všetky strany sveta.  Kráľ v reči cituje z knihy Sumerov Dilmun, z kresťanskej Biblie a kníh všetkých mudrcov: „Vlk bude žiť v láske s baránkom a bude ho ochraňovať.“   Odo dneška sa šíria myšlienky šťastia, dobra, lásky a súcitu z Bhutánu do celého sveta“... 

Záver tvorí akt odovzdania identifikačných známok vojakov Global Poweru, ktorý  akt završuje všade na svete éru vojen.  Rozprávka sa končí v presný deň  - 27. Septembra 2016. Jeho  súčet  - dáva víťaznú deviatku - poslednú  a šťastnú v rade čísel. Na realite pracuje svet  osvietených dobrom. Začne nová éra Vodnára ? 

Čitateľovi neunikne ideologicko-politický základ  oboch táborov. Je  šťastím alebo napĺňajúcou sa víziou nazvať vek Vodnára vekom ducha?  Súčasný svet  modernej vedy s pokusmi o odmaterializovaní hmoty má prvé výsledky. Jules Verne v románoch svojej doby prognózoval vznik budúcich vynálezov a objavov. Mnohé z  Kódu 7 pripomenie ich čitateľovi . Úspech vedeckého skúmania závisí od toho, v čích  rukách skončia pokusy o poľudštenie a pokrok sveta.  Skúsenosť ľudstva je skeptická. Dve ničivé svetové vojny, ich dnešné pokračovanie , utópie o beztriednej spoločnosti sú  stále málo odstrašujúcim dôkazom, kam vedie najkrajšia myšlienka a pokrok zneužité v ziskuchtivých plánoch jednotlivcov . 

Jozef Banáš  dokladuje v svojich dielach  nástrahy zla nielen s dopadom na spoločnosť, ale v tesnej spätnej väzbe na jednotlivca, ktorý ju tvorí.  Jeho posledné dielo Kód 7  majstrovsky a zrozumiteľne osloví každého,  komu osud sveta a jeho budúcich leží na srdci: a to nielen jednotlivcovi, ale aj mocným tohto sveta.                                   

Copyright © 2012 Jozef Banáš   |   Tvorba-webov.sk